Garantie

Heb ik nog garantie?

Je garantie hangt af van de leverdatum en de voorwaarden:

Goed om te weten

  • Verlichting, toebehoren (waaronder glas, kunststof en rubber) en accessoires vallen buiten garantie.

Meer informatie


Open artikel

Wat gebeurt er met de garantie na een verhuizing?

Er zijn 2 scenario’s:


Je verhuist en neemt het apparaat mee naar de nieuwe woning: De garantie blijft bestaan tenzij:  

  • het verhuizen en in- en uitbouwen een defect heeft veroorzaakt en/of 
  • het apparaat niet juist geïnstalleerd is na de verhuizing. 


Je verhuist naar een woning waar apparatuur van ETNA in zit: De Garantie Plus Regeling is alléén overdraagbaar als: 

  • je de aankoopfactuur van de vorige bewoner hebt gekregen en 
  • de apparaten gemonteerd blijven in de woning en 
  • je de apparaten registreert op jouw naam.


 

Meer informatie 


Open artikel