AFI8531ZT

AFI8531ZT

Reset vaatwasser AFI8531ZT

Volg de aanwijzingen om uw vaatwasser AFI8531ZT (724503) te resetten.


Resetten AFI8

Stopzetten of aanpassen van een wasprogramma

 • Houdt de programmatoets langer dan drie seconden ingedrukt. De 'einde programma' indicator knippert. In de display verschijnt '1'.
 • Sluit de deur van de afwasmachine. De machine pompt gedurende ongeveer 30 seconden af. Na afloop klinkt 5 keer een geluidssignaal en de indicator geeft aan dat het programma is beëindigd.


Open artikel

Documentatie vaatwasser AFI8531ZT/E01
Foutcode vaatwasser AFI8531ZT/E01

Bekijk hier de storingen van uw vaatwasser AFI8531ZT/E01 (724503/01).


Controlelampjes "intensief", "normaal" en "voorspoelen" branden

Watertoevoer onderbroken

 • Zorg ervoor dat de waterkraan geheel geopend is en dat er geen knik in de toevoerslang zit
 • Controleer of de toevoerslang niet verstopt is
 • Herstart de vaatwasmachine
 • Neem contact op met de servicedienst indien het probleem zich blijft voordoen
Controlelampjes "intensief", "normaal", "spaarprogramma", "snel" en "voorspoelen" branden

Storing in de elektronica

 • Neem contact op met de servicedienst
Controlelampjes "intensief", "snel" en "voorspoelen" branden

Storing verwarmingssensor

Neem contact op met een service organisatie.

Controlelampjes "intensief", "spaarprogramma", "snel" en "voorspoelen" branden

Toestel verwarmt niet

Neem contact op met een service organisatie.

Controlelampjes "intensief", "spaarprogramma", en "voorspoelen" branden

Te hoge temperatuur in de machine

 • Neem contact op met een service organisatie.
Controlelampjes "normaal", "snel" en "voorspoelen" branden

Beveiliging wateroverlast ingeschakeld

 • Sluit de waterkraan en neem contact op met de servicedienst
Controlelampjes "normaal", "spaarprogramma", "snel" en "voorspoelen" branden

Geluidssignaal wateroverlast geactiveerd

 • Schakel de vaatwasmachine uit en sluit de waterkraan
 • Neem contact op met de servicedienst
Controlelampjes "spaarprogramma", "snel" en "voorspoelen" branden

Toestel pompt het water niet weg

 • Controleer of de afvoerslang niet verstopt is
 • Controleer of de zeven/filters niet verstopt zijn
 • Reset de afwasmachine

Als het probleem niet verholpen is neem dan contact op met een service organisatie.


Meer informatie.


Handleiding en documentatie

In de handleiding vindt u meer informatie over foutmeldingen van uw apparaat. Een handleiding en extra documentatie zoals afbeeldingen, inbouwmaten en meer, vindt u in artikel Documentatie vaatwasser AFI8531ZT/E01.


Garantie?
Controleer of uw apparaat nog garantie heeft.


Monteursbezoek

Staat er dat een monteur het probleem moet verhelpen? Dan is het probleem dusdanig technisch dat een monteursbezoek nodig is. Maak een afspraak met een ETNA monteur.


Open artikel

Documentatie vaatwasser AFI8531ZT

Wilt u informatie over uw vaatwasser bekijken? Zoek het artikelnummer van uw apparaat op en klik hieronder op het artikelnummer om de specifieke documenten te bekijken.

Artikelnummers:

Open artikel