EVW7946WIT

EVW7946WIT

Reset vaatwasser EVW7946WIT

Volg de aanwijzingen om uw vaatwasser EVW7946WIT (724271) te resetten.


Resetten EVW7946

  Apparaat resetten 
 
  • Druk min. 3 seconden op de start/resettoets.
  • Het programma stopt.
  • Het controlelampje dooft.
  • Selecteer nu opnieuw het gewenste wasprogramma met de draaiknop.
  • Druk opnieuw op de start/resettoets om het wasprogramma weer te starten.

 Open artikel

Documentatie vaatwasser EVW7946WIT/E01

Bekijk hier de documenten van uw vaatwasser EVW7946WIT/E01 (724271/01).


Afbeelding
Afmeting
Extra Toestelinformatie
Foutcodes en Resetten
Handleidingen
Onderdelen

Open artikel

Foutcode vaatwasser EVW7946WIT/E01

Bekijk hier de storingen van uw vaatwasser EVW7946WIT/E01 (724271/01).


Het indicatielampje 'Normaal programma' knippert
Toestel is overvuld met water

Sluit de water toevoerkraan. Raadpleeg een servicemonteur

Het indicatielampje 'Snel Programma' knippert
Waterinlaattijd te lang

Water toevoerkraan niet geopend of de waterdruk is te laag. Wellicht is de slang geknikt. Open de waterkraan of raadpleeg een installateur

Het indicatielampje 'Spoelen' knippert
Waterinlaattijd te lang

Water toevoerkraan niet geopend of de waterdruk is te laag. Open de waterkraan of raadpleeg een installateur


Meer informatie.


Handleiding en documentatie

In de handleiding vindt u meer informatie over foutmeldingen van uw apparaat. Een handleiding en extra documentatie zoals afbeeldingen, inbouwmaten en meer, vindt u in artikel Documentatie vaatwasser EVW7946WIT/E01.


Garantie?
Controleer of uw apparaat nog garantie heeft.


Monteursbezoek

Staat er dat een monteur het probleem moet verhelpen? Dan is het probleem dusdanig technisch dat een monteursbezoek nodig is. Maak een afspraak met een ETNA monteur.


Open artikel

Documentatie vaatwasser EVW7946WIT

Wilt u informatie over uw vaatwasser bekijken? Zoek het artikelnummer van uw apparaat op en klik hieronder op het artikelnummer om de specifieke documenten te bekijken.

Artikelnummers:

Open artikel