EWM126LWIT

EWM126LWIT

Reset wasmachine EWM126LWIT

Volg de aanwijzingen om je wasmachine EWM126LWIT (724450) te resetten.


Resetten wasprogramma

Een wasprogramma stoppen/onderbreken

Draai de programma keuzeknop naar stand '0'. Start, indien nodig, het centrifugeerprogramma om achtergebleven water weg te pompen.Open artikel

Documentatie wasmachine EWM126LWIT/E01

Open hier de documenten van je wasmachine EWM126LWIT/E01 (724450/01).


Afbeelding
Foutcodes en Resetten
Handleidingen
Onderdelen

Open artikel

Foutcode wasmachine EWM126LWIT/E01

Zoek de (fout)code van je wasmachine EWM126LWIT/E01 (724450-01).


Storingcode E1

Vuldeur niet goed gesloten

Sluit de vuldeur goed en start het programma opnieuw. Indien de foutmelding niet verdwijnt moet een monteur dit probleem verhelpen.

Storingscode E10

Motor toerenindicatie storing

Schakel de machine uit en daarna weer in. Als het probleem blijft moet een monteur dit verhelpen.

Storingscode E2

Toestel krijgt geen of onvoldoende water

Controleer de waterkraan. Draai deze volledig open. Controleer het filter van de inlaatklep. Leg de toevoerslang recht. Raadpleeg een installateur. Als het probleem zich blijft voordoen moet een monteur dit verhelpen.

Storingscode E3

Water wordt niet (of niet snel genoeg) afgepompt

Controleer juiste plaatsing van de afvoerslang. Raadpleeg eventueel een installateur. Reinig de afvoerslang. Reinig het filter van de afvoerpomp. Raadpleeg hiervoor de handleiding. Let op! Bij het reinigen van de afvoerpomp loopt het aanwezige trommelwater uit de opening van de afvoerpomp!

Storingscode E4

Te veel waterinlaat

Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode E5

Trommel draait niet

Motor of printplaat defect. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode E51

Onjuiste werking van de motor

Trommel komt niet snel genoeg op het juiste toerental. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode E52

Onjuiste werking van de motor

Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode E53

Onjuiste werking van de motor

Oververhitting van de motor. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode E6

Toestel verwarmt niet

NTC of verwarmingelement defect. Los contact of defecte printplaat. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode E7

Toestel wordt te heet tijdens wasprogramma

Bedrading, relais verwarming of printplaat defect. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode E8

Overmatig schuimvorming in trommel

Te veel of onjuist wasmiddel gebruikt. Gebruik uitsluitend wasmiddelen speciaal voor wasmachines. Raadpleeg de instructies op de verpakking van het wasmiddel. Reinig de machine met een wasmachine reinigingsproduct op het hoogste (90 graden) wasprogramma.

Storingscode E9

Te hoge temperatuur door niet werkende motor

Bedrading of printplaat defect. Een monteur moet dit probleem verhelpen.


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het apparaat te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je apparaat. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie wasmachine EWM126LWIT/E01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Monteursbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een monteur het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een ETNA monteur.


Open artikel

Documentatie wasmachine EWM126LWIT

Wil je informatie over je wasmachine bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw apparaat.

Artikelnummers:

Open artikel