VW742RVS

VW742RVS

Reset vaatwasser VW742RVS

Volg de aanwijzingen om je vaatwasser VW742RVS (732116) te resetten.


Resetten VW742RVS
  1. Open de vaatwasserdeur voorzichtig op een kier om de vaatwasser te stoppen. 
  2. Nadat de sproeiarm is gestopt kunt u de deur van de vaatwasmachine volledig openen.
  3. Druk gedurende minimaal drie seconden op de programmatoets '>' totdat A in de display knippert.
  4. Selecteer (opnieuw) het gewenste programma.
  5. Sluit de deur van de vaatwasmachine.
    Het programma wordt gestart.


Open artikel

Foutcode vaatwasser VW742RVS/E01

Zoek de (fout)code van je vaatwasser VW742RVS/E01 (732116-01).


Code E1: Apparaat neemt geen/te weinig water
Waterkraan defect

Een installateur moet dit probleem verhelpen.


Waterkraan gesloten

Open de waterkraan.


De zeef/filtergroep in de kuipbodem is verstopt

Controleer de bodemzeef en de filtergroep. Maak zeef en filters indien noodzakelijk schoon. Controleer meteen ook de gaatjes in de sproeiarm.


Watertoevoerslang geknikt

Zorg er voor dat de watertoevoerslang vrij hangt en er geen knikken in zitten. Wanneer u dit probleem niet zelf kunt oplossen moet een installateur het probleem verhelpen.


Zeefje watertoevoerslang (indien aanwezig) verstopt

Maak het zeefje schoon.

Code E3 - De vereiste watertemperatuur wordt niet gehaald

Het verwarmingselement is defect. 

Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Code E4: Water in onderbak
Beveiliging wateroverlast ingeschakeld

Sluit de waterkraan en neem contact op met de servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Code E8: Wisselmotor fout

Neem contact op met de servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Code EC: Storing in de elektronica en/of de motorsturing

Schakel de vaatwasmachine uit en neem contact op met de Servicedienst.
Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Code Ed: Storing in de communicatie tussen de programmaschakelaar en de display

Schakel de vaatwasmachine uit en neem contact op met de Servicedienst.
Een monteur moet dit probleem verhelpen. 


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het apparaat te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je apparaat. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie vaatwasser VW742RVS/E01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Monteursbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een monteur het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een ETNA monteur.


Open artikel

Documentatie vaatwasser VW742RVS

Wil je informatie over je vaatwasser bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw apparaat.

Artikelnummers:

Open artikel