VWT349WIT

VWT349WIT

Reset vaatwasser VWT349WIT

Volg de aanwijzingen om je vaatwasser VWT349WIT (725628) te resetten.


Resetten VWT349
  1. Open de deur van de vaatwasmachine.
  2. Druk gedurende minimaal 3 seconden op de start-/resettoets.
  3. Selecteer (opnieuw) het gewenste programma.
  4. Sluit de deur van de vaatwasmachine.
  5. Druk op de starttoets om het toestel weer in te schakelen.


Open artikel

Documentatie vaatwasser VWT349WIT/E01
Foutcode vaatwasser VWT349WIT/E01

Zoek de (fout)code van je vaatwasser VWT349WIT/E01 (725628-01).


Controlelampje "snel" knippert

Waterinlaattijd te lang.

Toevoerkraan niet geopend. Open de waterkraan.

Controlelampje "90 min." knippert

Toestel overvuld.

Teveel watertoevoer. Code noteren en servicedienst waarschuwen.

 

Mocht het toestel overvuld raken of overmatige lekkage vertonen, toevoerkraan sluiten en de servicedienst waarschuwen.


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het apparaat te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je apparaat. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie vaatwasser VWT349WIT/E01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Monteursbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een monteur het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een ETNA monteur.


Open artikel

Documentatie vaatwasser VWT349WIT

Wil je informatie over je vaatwasser bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw apparaat.

Artikelnummers:

Open artikel