VWT349WIT

VWT349WIT

Reset vaatwasser VWT349WIT

Volg de aanwijzingen om uw vaatwasser VWT349WIT (725628) te resetten.


Resetten VWT349
  1. Open de deur van de vaatwasmachine.
  2. Druk gedurende minimaal 3 seconden op de start-/resettoets.
  3. Selecteer (opnieuw) het gewenste programma.
  4. Sluit de deur van de vaatwasmachine.
  5. Druk op de starttoets om het toestel weer in te schakelen.


Open artikel

Documentatie vaatwasser VWT349WIT/E01
Foutcode vaatwasser VWT349WIT/E01

Bekijk hier de storingen van uw vaatwasser VWT349WIT/E01 (725628/01).


Controlelampje "snel" knippert

Waterinlaattijd te lang.

Toevoerkraan niet geopend. Open de waterkraan.

Controlelampje "90 min." knippert

Toestel overvuld.

Teveel watertoevoer. Code noteren en servicedienst waarschuwen.

 

Mocht het toestel overvuld raken of overmatige lekkage vertonen, toevoerkraan sluiten en de servicedienst waarschuwen.


Meer informatie.


Handleiding en documentatie

In de handleiding vindt u meer informatie over foutmeldingen van uw apparaat. Een handleiding en extra documentatie zoals afbeeldingen, inbouwmaten en meer, vindt u in artikel Documentatie vaatwasser VWT349WIT/E01.


Garantie?
Controleer of uw apparaat nog garantie heeft.


Monteursbezoek

Staat er dat een monteur het probleem moet verhelpen? Dan is het probleem dusdanig technisch dat een monteursbezoek nodig is. Maak een afspraak met een ETNA monteur.


Open artikel

Documentatie vaatwasser VWT349WIT

Wilt u informatie over uw vaatwasser bekijken? Zoek het artikelnummer van uw apparaat op en klik hieronder op het artikelnummer om de specifieke documenten te bekijken.

Artikelnummers:

Open artikel