VWV645WIT

VWV645WIT

Reset vaatwasser VWV645WIT

Volg de aanwijzingen om uw vaatwasser VWV645WIT (732109) te resetten.


Resetten VWV645
  1. Druk op de toets Start/pauze om het programma te pauzeren.
  2. Houd de programmatoets langer dan drie seconden ingedrukt om het apparaat in
    stand-by te zetten.
  3. U kunt het programma instellen op de gewenste cyclus.
  4. Druk op de toets Start/pauze. De vaatwasser start na 10 seconden.


Feedback geven.

Documentatie vaatwasser VWV645WIT/E01
Foutcode vaatwasser VWV645WIT/E01

Bekijk hier de storingen van uw vaatwasser VWV645WIT/E01 (732109/01).


Code E1 - Waterinlaattijd te lang

De toevoerkraan is niet geopend.

Code E3 - De vereiste watertemperatuur wordt niet gehaald

Het verwarmingselement is defect. 

Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Code E4: Toestel overvuld

Teveel watertoevoer.

Code noteren en servicedienst waarschuwen.

 

 

Mocht het toestel overvuld raken of overmatige lekkage vertonen, toevoerkraan sluiten en de servicedienst waarschuwen. Indien alle indicatielampjes tegelijkertijd knipperen: vaatwasser direct uitzetten, toevoerkraan sluiten en de servicedienst waarschuwen.

Code E8: Wisselmotor fout

Neem contact op met de servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Code Ed: Storing in de programmaschakelaar

Er is een communicatiedraad gebroken of er is sprake van een open circuit.

Schakel de vaatwasmachine uit en neem contact op met de Servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.


Meer informatie.


Handleiding en documentatie

In de handleiding vindt u meer informatie over foutmeldingen van uw apparaat. Een handleiding en extra documentatie zoals afbeeldingen, inbouwmaten en meer, vindt u in artikel Documentatie vaatwasser VWV645WIT/E01.


Garantie?
Controleer of uw apparaat nog garantie heeft.


Monteursbezoek

Staat er dat een monteur het probleem moet verhelpen? Dan is het probleem dusdanig technisch dat een monteursbezoek nodig is. Maak een afspraak met een ETNA monteur.


Feedback geven.

Documentatie vaatwasser VWV645WIT

Wilt u informatie over uw vaatwasser bekijken? Zoek het artikelnummer van uw apparaat op en klik hieronder op het artikelnummer om de specifieke documenten te bekijken.

Artikelnummers:

Feedback geven.