VWV648ZIL

VWV648ZIL

Reset vaatwasser VWV648ZIL

Volg de aanwijzingen om je vaatwasser VWV648ZIL (732107) te resetten.


Resetten VWV648ZIL
  1. Open de deur van de vaatwasmachine.
  2. Houd de programmatoets minimaal 4 seconden ingedrukt.
  3. Selecteer (opnieuw) het gewenste programma.
  4. Sluit de deur van de vaatwasmachine.


Open artikel

Documentatie vaatwasser VWV648ZIL/E01
Foutcode vaatwasser VWV648ZIL/E01

Zoek de (fout)code van je vaatwasser VWV648ZIL/E01 (732107-01).


Code E1 (indicator Weken knippert snel): apparaat neemt geen/te weinig water

Waterkraan defect
Een installateur moet dit probleem verhelpen.

 

Waterkraan gesloten
Open de waterkraan.

 

De zeef/filtergroep in de kuipbodem is verstopt
Controleer de bodemzeef en de filtergroep. Maak zeef en filters - indien noodzakelijk - schoon. Controleer meteen ook de gaatjes in de sproeiarm. De gaatjes mogen niet verstopt zijn.

 

Watertoevoerslang geknikt
Zorg ervoor dat de watertoevoerslang vrij hangt en er geen knikken in zitten. Wanneer u dit probleem niet zelf kunt oplossen moet het verholpen worden door een monteur.

 

Zeefje watertoevoerslang (indien aanwezig) is verstopt
Maak het zeefje schoon.

Code E3 (indicatoren Snel programma en Weken knipperen snel): De vereiste watertemperatuur wordt niet gehaald

Het verwarmingselement is defect.


Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Code E4 (indicatoren Eco en Weken knipperen snel): Toestel overvuld

Er wordt te veel water aangevoerd naar het toestel.


Sluit de waterkraan, noteer de code en waarschuw de Servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Ook wanneer alle indicatielampjes tegelijk knipperen moet u de vaatwasmachine direct uitschakelen, waterkraan sluiten en Servicedienst waarschuwen.

Code E6 (indicator Eco knippert snel): Probleem met het temperatuurvoelercircuit

Het temperatuurvoelercircuit functioneert niet (goed).


Schakel de vaatwasmachine uit en waarschuw de Servicedienst.
Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Code E7 (indicatoren Eco, Snel programma en Weken knipperen snel): Kortsluiting in de programmaprint

Er is kortsluiting ontstaan in de programmaprint.


Schakel de vaatwasmachine uit en waarschuw de Servicedienst.
Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Code E8: Wisselmotor fout

Neem contact op met de servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het apparaat te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je apparaat. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie vaatwasser VWV648ZIL/E01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Monteursbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een monteur het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een ETNA monteur.


Open artikel

Documentatie vaatwasser VWV648ZIL

Wil je informatie over je vaatwasser bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw apparaat.

Artikelnummers:

Open artikel