EVW100WIT

EVW100WIT

Documentatie vaatwasser EVW100WIT/E01

Open hier de documenten van je vaatwasser EVW100WIT/E01 (725362/01).


Foutcodes en Resetten
Handleidingen
Onderdelen

Open artikel

Foutcode vaatwasser EVW100WIT/E01

Zoek de (fout)code van je vaatwasser EVW100WIT/E01 (725362-01).


Het indicatielampje '1 uur programma' knippert snel

Waterinlaattijd te lang

De waterkraan is gesloten.

Open de waterkraan.

Het indicatielampje 'Normaal programma' knippert

De vaatwasser is overvuld.

Sluit de waterkraan en neem contact op met de Servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het apparaat te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je apparaat. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie vaatwasser EVW100WIT/E01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Monteursbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een monteur het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een ETNA monteur.


Open artikel

Documentatie vaatwasser EVW100WIT

Wil je informatie over je vaatwasser bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw apparaat.

Artikelnummers:

Open artikel